СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Տնօրինություն

ՏՆՕՐԵՆ 

ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՀԱՆԻ ԴԱՎԵՅԱՆ
Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

ՍԵՎԱԴԱ ՀԱՅԿԻ ԳԻՆՈՅԱՆ 

 Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

 

Բաժիններ

 1. Կազմակերպատեղեկատվական բաժին

   ա)   I ենթաբաժին՝ կազմակերպավերլուծական

         Ենթաբաժնի համակարգող

          Լիլիթ Արտավազդի Բաղրամյան 

           Հեռախոս: (+374 77) 36 14 15
           Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

   բ)    II  ենթաբաժին՝ գրասենյակ

          Կադրերի տեսուչ

           Անյա Օսիպյան

    գ)    II  ենթաբաժին՝ ծառայությունների մատուցման և կազմակերպման

           Ենթաբաժնի համակարգող

           ----

 

Իրավասությունները

 1. Կազմակերպում և իրականացնում է.

ա/ մաքսազերծման աշխատանքներ

բ/ մարդասիրական օգնությամբ ստացված բեռների գույքագրում և վերագնահատում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում

գ/ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների  պահանջարկի որոշմանն ուղղված աշխատանքներ

ե/ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ներմուծման աշխատանքներ

զ/ հայտ-պահանջագրերի և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի ընդունման, դրանց ուսումնասիրության, հատկացվող տեսականու և քանակների որոշման աշխատանքներ

 1. Մասնակցում է.

ա/ բեռների ստացմանը, ընդունմանը

 1. Վարում է դեղեր և բժշկական նշանակության ապրանքներ ստացող կազմակերպությունների, ստացված քանակների և տեսականու վերաբերյալ տեղեկատվական բազա
 2. Համակարգում և իրականացնում է այլ կազմակերպությունների, պետական մարմինների, հիմնարկների հետ համագործակցությունը
 3. Իրականացնում է փաստաթղթաշրջանառության ապահովումը, փաստաթղթերի պահպանումը և արխիվացումը:
 4. Իրականացնում է անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում և տրամադրում
 5. Ապահովում է աշխատակազմի կառավարում և կադրային ձևակերպումների իրականացում
 6. Կազմակերպում և իրականացնում է այլ աշխատանքներ` կազմակերպության կանոնադրության, հիմնադրի, լիազոր մարմնի, գործադիր մարմնի հրահանգների, սահմանած կարգերի, հանձնարարականների, ցուցումների հիման վրա:

   

2. Մատակարարման բաժին                                    

          Իրավասությունները

 1. Կազմակերպում և իրականացնում է.

ա/ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների  ընդունումը, ստացումը, մուտքագրումը պահեստ և դրանց մասնագիտական պահպանումը

բ/ ԱՆ-ի կողմից ձեռբերված ապրանքների ընդունումը և բաշխման աշխատանքները

գ/ ստացված ապրանքների անվանա-քանակական հաշվառում

 1. Մասնակցում է.

ա/ մաքսազերծման աշխատանքներին (դեղագործական հարցերով)

բ/ ստացված բեռների գույքագրման, վերագնահատման աշխատանքներին

գ/դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների պահանջարկի որոշման աշխա¬տանքներին

 1. Ապահովում է տեղեկատվություն առկա քանակների, տեսականու և դրանց շարժի վերաբերյալ, ներկայացնում հաշվետվություն
 2. Կազմակերպում և իրականացնում է այլ աշխատանքներ` կազմակերպության կանոնա¬դրության, հիմնադրի, լիազոր մարմնի, գործադիր մարմնի հրահանգների, սահմանած կարգերի, հանձնարարականների, ցուցումների հիման վրա:

 

Բաժնի վարիչ

Լուսինե Վարազդատի Դանիելյան

Հեռախոս: (+374 93) 77 17 37

Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

 

3. Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական բաժին

          Իրավասությունները

 1. Կազմակերպում և իրականացնում է.

ա) կազակերպության բյուջեի և այլ ծրագրերի նախահաշիվների կազմում

բ)   նախանշված ֆինանսական հոսքերի կառավարում և հսկում

գ)  գնումների գործընթացի կազմակերպում՝ օրենքով սահմանված կարգով

            դ)  տնտեսական գործունեության տվյալների խմբավորում և տնտեսագիտական վերլուծություն

            ե) հաշվապահական հաշվառման վարում

            զ) հարկերի և տուրքերի և պարտադիր վճարների փաստաթղթերի ձևակերպում և վճարում

             է) բանկային և դրամարկղային գործառնությունների իրականացում

            ը) հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում

            թ) աշխատակազմի և այլ աշխատողների աշխատավարձի պատշաճ և ժամանակին հաշվարկումը և վճարումը

 1. Մասնակցում է ապրանքանյութական արժեքների գույքագրման և գնահատման աշխատանքներին
 2. Կազմակերպում և իրականացնում է այլ աշխատանքներ` կազմակերպության կանոնադրության, հիմնադրի, լիազոր մարմնի, գործադիր մարմնի հրահանգների, սահմանած կարգերի, հանձնարարականների, ցուցումների հիման վրա:

 

Բաժնի վարիչ

Արմինե Արտաշեսի Սիմոնյան

Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript

 

4. Տնտեսական բաժին                                                                        

 Իրավասությունները

 1. Մասնակցում է ապրանքների բեռնափոխադրումներին, իրականացնում է ապրանքների բեռնումը և բեռնաթափումը
 2. Ապահովում է կազմակերպության սեփականության, գույքի և առկա այլ ապրանքների պահպանման անվտանգությունը
 3. Իրականացնում է իր իրավասությանը հանձնված տնտեսական ապրանքների ստացումը, պահեստավորումը, պահպանումը և հաշվառումը
 4. Ապահովում է կազմակերպությունում սանիտարահիգենիկ պայմանների, մաքրության պահպանումը
 5. Իրականացնում է շենքերի, շինությունների, տրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների  պատշաճ պահպանման և կոմունալ այլ աշխատանքներ
 6. Կազմակերպում և իրականացնում է այլ աշխատանքներ` կազմակերպության կանոնադրության, հիմնադրի, լիազոր մարմնի, գործադիր մարմնի հրահանգների, սահմանած կարգերի, հանձնարարականների, ցուցումների հիման վրա:

 

Տնտեսվար

Վաչագան Սերգեյի Օգանեսյան

Հեռախոս: (+374 77) 77 79 14

Էլ. հասցե: Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript